Nouchka – Grafisch Bureau

Logo grafisch ontwerpbureau Nouchka in Gent

Rebranding project voor Stad Gent: Nieuw logo ontwerp

Stad Gent

Opdracht

Logo ontwerp

Gebruikte tools

Adobe Creative Cloud

Sector

Overheid

DUO²-Gent, voorheen bekend als CLW Gent, is een onderwijsinstelling die zich richt op duaal onderwijs. De naam “DuO” staat voor Duaal Onderwijs, maar verwijst ook naar de dubbele leerweg die ze aanbieden: “duaal” en “leren en werken”. De instelling biedt een unieke vorm van onderwijs aan waarbij studenten twee dagen leren en drie dagen werken.

Bij het ontwerpen van het logo voor DUO²-Gent was het van belang om de kernwaarden en de unieke onderwijsaanpak van de instelling te weerspiegelen. De naam en het concept van “duaal leren” stonden centraal in het ontwerpproces, waarbij we zochten naar een visuele representatie die zowel het leren als het werken belichtte.

Het uiteindelijke logoontwerp voor DUO²-Gent is symbolisch en betekenisvol. Het toont twee samengevoegde handen die verschillende concepten vertegenwoordigen: actief zijn, samenwerking, en succes. De handen symboliseren zowel het leren als het werken, die in harmonie samenkomen in het duaal onderwijs. Dit ontwerp benadrukt de verstrengeling van leren en werken en de kansen die het duaal onderwijs biedt aan jongeren.

Het nieuwe logo voor DUO²-Gent is niet alleen een visuele representatie van de naam en het onderwijsconcept, maar ook een weerspiegeling van de missie en visie van de instelling. Het benadrukt de actieve betrokkenheid van studenten en de synergie tussen leren en werken. Dit logo zal ongetwijfeld bijdragen aan de herkenbaarheid en positionering van DUO²-Gent in het onderwijslandschap.